Header

Intervisiebegeleiding

Aanleiding 

Wil je de deskundigheid van je medewerkers c.q. professionals bevorderen en de kwaliteit van hun werk bevorderen? Dan is intervisie een goede methode om het niveau van je medewerkers te verhogen. Met intervisie verhoog je ook de professionele ontwikkeling van je medewerkers.

 

Wat is intervisie?

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij professionals een beroep doen op hun collega's of vakgenoten om inzicht te krijgen in werkgerelateerde vraagstukken. In een vaste groep deelnemers wordt met een methode als leidraad en het stellen van vragen een vraagstuk van een van de deelnemers ontrafeld. De deelnemers dragen geen oplossingen aan, maar stimuleren de casusinbrenger door het stellen van helpende en prikkelende vragen om, vanuit eigen oplossend vermogen, zicht te krijgen op zijn eigen vraagstuk.

  

Mijn aanpak

Als intervisiebegeleider treed ik op als procesbegeleider tijdens de intervisiebijeenkomsten. Ik bewaak het proces, zorg ervoor dat iedereen de goede inbreng heeft en bewaak de planning. Ik maak gebruik van meerdere intervisiemethodieken en gebruik een intakeformulier zodat de casus duidelijk wordt omschreven door de casusinbrenger. Tijdens iedere intervisiebijeenkomst geeft de casusinbrenger van de vorige bijeenkomst weer/reflecteert wat de vorige sessie met hem/haar heeft gedaan. Op jaarbasis spreek ik 6 a 7 bijeenkomsten af met de deelnemers. De grootte van de groep bedraagt maximaal 8 deelnemers. Ik heb een opleiding gevolgd tot intervisiebegeleider en ben verbonden als intervisiebegeleider aan de Orde van Organisatiekundigen- en Adviseurs (OOA)

 

Voorwaarden voor intervisie

Een van mijn doelstellingen is dat er tijdens de intervisiebijeenkomst sprake is van veiligheid, zodat deelnemers zich vrij voelen om een casus in te brengen en zich kwetsbaar durven op te stellen. 

 

Kosten

De kosten bedragen 150 euro ex. BTW per bijeenkomst.

 

Geïnteresseerd?

Ben je ge├»nteresseerd?  Neem contact op voor een vrijblivend kennismakingsgesprek.